www.belgates.be
 
 
E-mail:

Paswoord:
Gratis Inschrijving
Password ?
Anti-spam, Anti-virus, Email sanitizer
DOMEINNAAM
WEB HOSTING
WEBMAIL
Prijzen / BETALINGEN
RESELLERS
Marketing op meerdere niveaus
KONTAKT

Multi-Level sponsoring
U bent klant van Belgates (of wordt het).
U bent tevreden over onze prijzen, diensten, ...
Natuurlijk praat U hierover rondom U, of op uw website.
Kennissen van U worden klant bij Belgates, dus één van uw petekinderen.

Wij wensen U te bedanken !!!

Wij krediteren uw rekening "bonus" met 8 % van het aan uw petekind gefactureerd bedrag.

Nog beter !!!

Wij krediteren uw rekening "bonus" met 8 % levenslang (zolang U klant bent bij Belgates) op alle aan uw petekind gefactureerde bedragen !

STEEDS MEER

Uw petekind is tevreden over onze prijzen en diensten.
Natuurlijk praat hij hierover met zijn vrienden, kennissen, familie of op zijn website.
Kennissen van hem worden op hun beurt klant bij Belgates, één van zijn petekinderen, één van uw onrechtstreekse petekinderen.

Wij wensen U te bedanken !!!

Wij krediteren zijn rekening "bonus" met 8 % van het aan zijn petekind gefactureerd bedrag.
Wij krediteren uw rekening "bonus" met 4 of 2 % in functie van de type onrechtstreekse link.

Hoe gaat dit te werk?

Dit betreft een Marketing toepassing op meerdere niveaus of Multiple Level Marketing.